Menu

Ürünler

Sayfada

pH Ayarlama / Tamponlama
COLINOR AB - Yıkama ve Boyama Banyoları için Bikarbonat Giderici
Sudan gelen doğal bikarbonatın yüksek sycaklık ve alkali ortamlarda çökmesini önleyebilen asit tampon özellikli kuvvetli asidik yardımcıdır. Reaktif ve dispers boyamalarda bikarbonat zararlarını önler. Bikarbonatı parçalayarak pH sabitliği sağlar. Klorik asit veya sülfürik asit içermez.