Menu

Ürünler

Sayfada

Araştırma Kitleri
Anyonik Yüzeyaktif Madde Tayin Kiti
Bir kimyasalda anyonik yüzey aktif madde varlığını belirtir. Kolorimetriktir. Bu kit ile ıslatıcı, yağ sökücü, kırık önleyici, dispergatör, egalizatör ve örgü yağları gibi tüm kimyasalların yapısı tayin edilebilir.
Kimyasal Analiz Kitleri
Asetik Asitte Formik Asit Tayin Kiti
Asit içerisinde, asit gücünü arttırmak için kullanılan formik asit varlığını belirler. Formik asit miktar tayini yapmaz.
Araştırma Kitleri
Katyonik Yüzeyaktif Madde Tayin Kiti
Bir kimyasalda katyonik yüzey aktif madde varlığını belirtir. Kolorimetriktir. Bu kit ile ıslatıcı, yağ sökücü, kırık önleyici, dispergatör, egalizatör ve örgü yağları gibi tüm kimyasalların yapısı tayin edilebilir.
Araştırma Kitleri
Noniyonik Yüzeyaktif Madde Tayin Kiti
Bir kimyasalda nonyonik yüzey aktif madde varlığını belirtir. Kolorimetriktir. Bu kit ile ıslatıcı, yağ sökücü, kırık önleyici, dispergatör, egalizatör ve örgü yağları gibi tüm kimyasalların yapısı tayin edilebilir.