Menu

Ürünler

Sayfada

Titrimetrik Test Kitleri
Asetik Asit (%) Yüzde Tayin Kiti
Asitin gerçek % değerini ölçer. Titrimetriktir, titrasyon ile renk dönümüne bağlı ölçüm yapar.
Kolorimetrik Test Kitleri
Asetik Asitte Klorik Asit Analizi
Asit içerisinde, asit gücünü arttırmak için kullanılan klorik asit varlığını belirler. Klorik asit miktar tayini yapmaz.
Kolorimetrik Test Kitleri
Asetik Asitte Sülfürik Asit Analizi
Asit içerisinde, asit gücünü arttırmak için kullanılan sülfürik asit varlığını belirler. Sülfürik asit miktar tayini yapmaz.
Titrimetrik Test Kitleri
Haşıl Tayin Seti ( Nişasta / PVA )
Dokuma kumaşların dokunması öncesi kullanılan haşılların türünü ölçmek için kullanılır. Haşıl türüne göre renk alır.
Kolorimetrik Test Kitleri
Serbest Klor Tayin Kiti
Sulardaki klor (Cl-) iyonlarının varlığını ölçer. Bu set ile doğal sularda, kuyu sularında, doğal suların arıtılması sonrası testlerde ölçüm yapılabilir. Kolorimetriktir.
Kolorimetrik Test Kitleri
Stabilizatör Yapı Tayini Seti
Test kasarda kullanılan peroksit stabilizatörlerinin yapısını belirler. Miktar ölçümü yapmaz. Kolorimetriktir. Sertlik içeren stabilizatörleri belirler. İyon tutucu kimyasalları belirler.
Titrimetrik Test Kitleri
Suda Alkalinite Tayin Kiti
Sulardaki hidroksil (OH-), bikarbonat HCO3-), karbonat (H2COO3) alkaliliğini ölçer. Bu set ile doğal sularda, kuyu sularında, doğal suların arıtılması sonrası testlerde ölçüm yapılabilir. Titrimetriktir, titrasyon ile renk dönümüne bağlı ölçüm yapar.
Kolorimetrik Test Kitleri
Suda Bakır Tayin Kiti
Sulardaki bakır (Cu2+) iyonlarının varlığını ölçer. Bu set ile doğal sularda, kuyu sularında, doğal suların arıtılması sonrası testlerde ölçüm yapılabilir. Kolorimetriktir.
Titrimetrik Test Kitleri
Suda Bikarbonat Tayin Kiti
Sulardaki bikarbonat (HCO3-) alkaliliğini ölçer. Bu set ile doğal sularda, kuyu sularında, doğal suların arıtılması sonrası testlerde ölçüm yapılabilir. Titrimetriktir, titrasyon ile renk dönümüne bağlı ölçüm yapar.
Kolorimetrik Test Kitleri
Suda Demir Tayin Kiti
Sulardaki demir (Fe2+/ Fe3+) iyonlarının varlığını ölçer. Bu set ile doğal sularda, kuyu sularında, doğal suların arıtılması sonrası testlerde ölçüm yapılabilir. Kolorimetriktir. Testte oluşan renk, renk skalası ile mukayese edilerek miktar tayini belirlenir.