Menu

Ürünler

Sayfada

Kolorimetrik Test Kitleri
Asetik Asitte Klorik Asit Analizi
Asit içerisinde, asit gücünü arttırmak için kullanılan klorik asit varlığını belirler. Klorik asit miktar tayini yapmaz.
Kolorimetrik Test Kitleri
Asetik Asitte Sülfürik Asit Analizi
Asit içerisinde, asit gücünü arttırmak için kullanılan sülfürik asit varlığını belirler. Sülfürik asit miktar tayini yapmaz.
Kolorimetrik Test Kitleri
Serbest Klor Tayin Kiti
Sulardaki klor (Cl-) iyonlarının varlığını ölçer. Bu set ile doğal sularda, kuyu sularında, doğal suların arıtılması sonrası testlerde ölçüm yapılabilir. Kolorimetriktir.
Kolorimetrik Test Kitleri
Stabilizatör Yapı Tayini Seti
Test kasarda kullanılan peroksit stabilizatörlerinin yapısını belirler. Miktar ölçümü yapmaz. Kolorimetriktir. Sertlik içeren stabilizatörleri belirler. İyon tutucu kimyasalları belirler.
Kolorimetrik Test Kitleri
Suda Bakır Tayin Kiti
Sulardaki bakır (Cu2+) iyonlarının varlığını ölçer. Bu set ile doğal sularda, kuyu sularında, doğal suların arıtılması sonrası testlerde ölçüm yapılabilir. Kolorimetriktir.
Kolorimetrik Test Kitleri
Suda Demir Tayin Kiti
Sulardaki demir (Fe2+/ Fe3+) iyonlarının varlığını ölçer. Bu set ile doğal sularda, kuyu sularında, doğal suların arıtılması sonrası testlerde ölçüm yapılabilir. Kolorimetriktir. Testte oluşan renk, renk skalası ile mukayese edilerek miktar tayini belirlenir.