Menu

Ürünler

Sayfada

Titrimetrik Test Kitleri
Asetik Asit (%) Yüzde Tayin Kiti
Asitin gerçek % değerini ölçer. Titrimetriktir, titrasyon ile renk dönümüne bağlı ölçüm yapar.
Titrimetrik Test Kitleri
Haşıl Tayin Seti ( Nişasta / PVA )
Dokuma kumaşların dokunması öncesi kullanılan haşılların türünü ölçmek için kullanılır. Haşıl türüne göre renk alır.
Titrimetrik Test Kitleri
Suda Alkalinite Tayin Kiti
Sulardaki hidroksil (OH-), bikarbonat HCO3-), karbonat (H2COO3) alkaliliğini ölçer. Bu set ile doğal sularda, kuyu sularında, doğal suların arıtılması sonrası testlerde ölçüm yapılabilir. Titrimetriktir, titrasyon ile renk dönümüne bağlı ölçüm yapar.
Titrimetrik Test Kitleri
Suda Bikarbonat Tayin Kiti
Sulardaki bikarbonat (HCO3-) alkaliliğini ölçer. Bu set ile doğal sularda, kuyu sularında, doğal suların arıtılması sonrası testlerde ölçüm yapılabilir. Titrimetriktir, titrasyon ile renk dönümüne bağlı ölçüm yapar.
Titrimetrik Test Kitleri
Suda Kalsiyum Tayin Kiti
Sulardaki kalsiyum (Ca2+) iyonlarının varlığını ölçer. Bu set ile doğal sularda, kuyu sularında, doğal suların arıtılması sonrası testlerde ölçüm yapılabilir. Titrimetriktir, titrasyon ile renk dönümüne bağlı ölçüm yapar.
Titrimetrik Test Kitleri
Suda Klorür Tayin Kiti
Sulardaki klorür (Cl-) iyonlarının varlığını ölçer. Bu set ile doğal sularda, kuyu sularında, doğal suların arıtılması sonrası testlerde ölçüm yapılabilir. Titrimetriktir, titrasyon ile renk dönümüne bağlı ölçüm yapar.
Titrimetrik Test Kitleri
Suda Toplam Sertlik Tayin Kiti 1D
Toplam Sertlik Tayin Kiti 1 D Sulardaki toplam sertlik (kalsiyum + magnezyum) (Ca2++ Mg2+) iyonlarının toplam varlığını ölçer. Bu set ile doğal sularda, kuyu sularında, doğal suların arıtılması sonrası testlerde ölçüm yapılabilir.
Titrimetrik Test Kitleri
Suda Toplam Sertlik Tayin Kiti 2,5 D
Sulardaki toplam sertlik (kalsiyum + magnezyum) (Ca2++ Mg2+) iyonlarının toplam varlığını ölçer. Bu set ile doğal sularda, kuyu sularında, doğal suların arıtılması sonrası testlerde ölçüm yapılabilir. Titrimetriktir, titrasyon ile renk dönümüne bağlı ölçüm yapar. 1 damlası 2,5 Alman Sertliği olarak ölçülür.
Titrimetrik Test Kitleri
Suda Toplam Sertlik Tayin Kiti 5 D
Sulardaki toplam sertlik (kalsiyum + magnezyum) (Ca2++ Mg2+) iyonlarının toplam varlığını ölçer. Bu set ile doğal sularda, kuyu sularında, doğal suların arıtılması sonrası testlerde ölçüm yapılabilir. Titrimetriktir, titrasyon ile renk dönümüne bağlı ölçüm yapar. 1 damlası 5 Alman Sertliği olarak ölçülür.
Titrimetrik Test Kitleri
Tuz Çözeltisinde Toplam Sertlik Tayin Kiti (1dH) (Hazır Tuz Çözeltisi / Deniz Suyu)
Su için olan sertlik ölçüm kitleri tuzlu ortamda sertliği tam ölçemez. Bu kit ile tuzlu ortamda sertlik ölçülebilir. Normal su kitleri, tuzlu suda yaklaşık %50 daha az sertlik ölçer.