Menu

Ürünler

Sayfada

Araştırma Kitleri
Anyonik Yüzeyaktif Madde Tayin Kiti
Bir kimyasalda anyonik yüzey aktif madde varlığını belirtir. Kolorimetriktir. Bu kit ile ıslatıcı, yağ sökücü, kırık önleyici, dispergatör, egalizatör ve örgü yağları gibi tüm kimyasalların yapısı tayin edilebilir.
Titrimetrik Test Kitleri
Asetik Asit (%) Yüzde Tayin Kiti
Asitin gerçek % değerini ölçer. Titrimetriktir, titrasyon ile renk dönümüne bağlı ölçüm yapar.
Kimyasal Analiz Kitleri
Asetik Asitte Formik Asit Tayin Kiti
Asit içerisinde, asit gücünü arttırmak için kullanılan formik asit varlığını belirler. Formik asit miktar tayini yapmaz.
Kolorimetrik Test Kitleri
Asetik Asitte Klorik Asit Analizi
Asit içerisinde, asit gücünü arttırmak için kullanılan klorik asit varlığını belirler. Klorik asit miktar tayini yapmaz.
Kolorimetrik Test Kitleri
Asetik Asitte Sülfürik Asit Analizi
Asit içerisinde, asit gücünü arttırmak için kullanılan sülfürik asit varlığını belirler. Sülfürik asit miktar tayini yapmaz.
Titrimetrik Test Kitleri
Haşıl Tayin Seti ( Nişasta / PVA )
Dokuma kumaşların dokunması öncesi kullanılan haşılların türünü ölçmek için kullanılır. Haşıl türüne göre renk alır.
Araştırma Kitleri
Katyonik Yüzeyaktif Madde Tayin Kiti
Bir kimyasalda katyonik yüzey aktif madde varlığını belirtir. Kolorimetriktir. Bu kit ile ıslatıcı, yağ sökücü, kırık önleyici, dispergatör, egalizatör ve örgü yağları gibi tüm kimyasalların yapısı tayin edilebilir.
Araştırma Kitleri
Noniyonik Yüzeyaktif Madde Tayin Kiti
Bir kimyasalda nonyonik yüzey aktif madde varlığını belirtir. Kolorimetriktir. Bu kit ile ıslatıcı, yağ sökücü, kırık önleyici, dispergatör, egalizatör ve örgü yağları gibi tüm kimyasalların yapısı tayin edilebilir.
Genel Çözeltiler
Saf (Distile) Su
Saf (Distile) Su (65 Litrelik Ambalaj) (1-10 µS ) Kullanım Süresi 6 Ay
Kolorimetrik Test Kitleri
Serbest Klor Tayin Kiti
Sulardaki klor (Cl-) iyonlarının varlığını ölçer. Bu set ile doğal sularda, kuyu sularında, doğal suların arıtılması sonrası testlerde ölçüm yapılabilir. Kolorimetriktir.