Çagri Merkezi

+90 444 0 210

Çalışma Saatleri

09:00 - 18:00

E-Posta

info@colin.com.tr
 
Image Alternative text

Decolin - Tekstil Terbiye ve Boyama Yardımcı Kimyasalları

Sektör ihtiyaçlarına göre, talep üzerine üretilmiş spesifik tekstil yardımcı kimyasalları üretiyoruz.

Bilimsel tercihlerinizi karşılamak için spesifik çözümler sunuyoruz. 2000 yılından beri.

Decolin

Colin; Güncel sorunlary de?erlendirerek, onlara uygun çözümler geli?tirir. Üretilen yardymcy kimyasallarymyz ile boyama i?leminin ekolojik ve ekonomik olmasyny önceleriz.

Colin tarafyndan bügüne kadar üretilen, sektörede kullanymy devam eden veya güncellenen tüm ürünler için yapylan bilimsel çaly?malar bilim kongrelerinde sunulmu? ve genel olarak dergilerde makale olarak yayynlanmy?tyr.

Tüm yayynlarymyza www.kimyahane.com sitemizden ula?abilirsiniz.

Bir Colin ürünü kullanan tüm mü?terilerimiz, teknik konulary ilk Colin'e dany?maktadyr.

Memnuniyetle verdi?imiz bu destek için mutluyuz. Çünkü; Sorunlar çözüldükçe i?birli?i artar.

kullanmakta oldu?unuz ürünlere iyi bir alternatif aryyorsanyz memnuniyetle bize yazabilirsiniz. Yleti?im için...

Tüm Ürünler

Sunum Yapylan Kongrelerden..

IX. Ulusal Kimya Kongresi Trakya Üniversitesi - EDÝRNE

Pamuk boyama etki eden faktörlerin incelendi?i sunum ile katylym sa?landy.

XV. Ulusal Kimya Kongresi Boðaziçi Üniversitesi - 2001 ÝSTANBUL

Pamuk boyama etki eden faktörlerin incelendi?i sunum ile katylym sa?landy.

I. Ulusal Tekstil Yardymcy Kimyasallary Kongresi, Bursa 2002 - Tübitak Butal
2. Ulusal Tekstil Yardymcy Kimyasallary Kongresi, Bursa 2004  - Tübitak Butal
3. Ulusal Tekstil Yardymcy Kimyasallary Kongresi, Çorlu 2006 - Tübitak Butal | Ystanbul Ünivesitesi
1. UÇTEK Kimya Kongresi 1999- Çukurova Üniversitesi
I.MBGAK Mühendislik Bilimleri Genç Ara?tyrmacylar Kongresi’2005 Ystanbul Üniversitesi
   

Sponsor Oldu?umuz Kongrelerden...

I. Ulusal Tekstil Yardymcy Kimyasallary Kongresi, Bursa 2002 - Tübitak Butal
2. Ulusal Tekstil Yardymcy Kimyasallary Kongresi, Bursa 2004  - Tübitak Butal
3. Ulusal Tekstil Yardymcy Kimyasallary Kongresi, Çorlu 2006 - Tübitak Butal | Ystanbul Ünivesitesi
I.MBGAK Mühendislik Bilimleri Genç Ara?tyrmacylar Kongresi’2005 Ystanbul Üniversitesi
Her ürün Colin titizli?i ile üretilir. Çünkü biz kimyayy seviyoruz.